GIDA ETİKETLERİ

Gıda tüketiminde  kullanılan ürünlerin sağlıklı koşullar altında saklanabilmesi için, çeşitli ortam koşulları sağlanmaktadır.Ürünün hangi koşullar altında saklanması gerektiği, içerdiği malzemeler, üretici firma ve marka gibi gerekli tüm bilgiler etiket üzerinde bulunmaktadır.  Basılacak etiketler üretici tarafından belirlenen tasarıma ve kullanılacak ürünün şekline göre hazırlanmaktadır.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında ve tüketicinin bilgilendirilmesinde etiketler en temel iletişim aracıdır. Diğer yandan etiketler resmi kontrollerde izlenebilirliğin sağlanabilmesi için önemli bir veri kaynağıdır.

Gıda etiketlerinin imalat süreci ve kullanılacağı ürüne uyumluluğu konusunda çok hassas davranılmaktadır. Söz konusu etiketler, gıda yönetmeliğince belirlenen, bulunması zorunlu olan bilgileri içermelidir.  Tüketicinin sağlığını tehdit altına almayacak uygun hammadde kullanılmalı ve herhangi bir kimyasal malzemenin gıdayla temas etmesi söz konusu olmamalıdır.

Gıda üzerine uygulanan etiketler çeşitlerine göre sıcağa, soğuğa ve neme duyarlı olarak üretilirler.