İLAÇ/SAĞLIK ETİKETLERİ

İlaç ve sağlık sektöründe kullanılacak etiketlerde ürünün adı, içeriği, kullanımı ve kullanıma yönelik kısıtlamalar, uyarılar detaylı olarak yer almalıdır. İlaçların depolama ve sevkiyat aşamasında etiketlerin okunabilir ve deforme olmaması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak malzeme ve baskı kalitesine dikkat edilmelidir. İlaç etiketlerinin üzerindeki bilgiler tüketiciyi direk bilgilendirmeye yönelik sağlıkla ilgili veriler içerdiği için etiketlerin mükemmel ve hatasız bir şekilde üretilip müşterilerle sunulması gerekir. Ürünlerin takip edilebilirliğini sağlamak için karekod ve yanında karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer alır.
İlaçların korunma koşullarıyla ilgili olarak ; “Işıktan Korunması Gereken İlaçlar ” , ”Buzdolabında Saklanması Gereken İlaçlar ‘’, ‘’Yüksek Riskli İlaçlar’’ gibi sınıflandırılan ilaçlar özel kullanılan renkli etiketlerle işaretlenir.
Tıbbi ürünlerin dış ambalaj ve kullanma talimatı, özendirici olmamak ve tanıtım mahiyeti taşımamak kaydıyla belirli standartlar içerisinde yapılmalıdır.